ĐO LƯỜNG HÓA LÝ

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn Hóa Lý giúp các thiết bị đo lường hoạt động chính xác, đảm bảo không xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tối ưu hóa quy trình và năng suất của các nhà máy, doanh nghiệp.  

THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG

Là thiết bị được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường một cách linh hoạt và nhanh chóng. Một số thiết bị có tích hợp chức năng tự ghi, giúp thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm soát.

THIẾT BỊ ĐO PH

Là thiết bị đo độ kiềm, axit của dung dịch.

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN

Là thiết bị dùng để đo lường khả năng dẫn điện của một dung dịch.

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHỚT

Là một công cụ dùng để đo độ nhớt của một chất lỏng. Có hai loại độ nhớt là độ nhớt động (máy đo độ nhớt) và độ nhớt tĩnh (Cốc độ nhớt).

TỶ TRỌNG KẾ

Đây là dụng cụ đo khối lượng riêng của chất lỏng theo nguyên tắc độ nổi.

THIẾT BỊ ĐO NỒNG ĐỘ KHÍ

Là thiết bị đo dùng để phát các chất khí xuất hiện trong một khu vực. Đây là thiết bị nằm trong hệ thống an toàn, phát hiện kịp thời các trường hợp rò rỉ khí gas hoặc các khí thải khác.

QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV/Vis

Máy quang phổ hoạt động dựa trên việc phân tách nguồn sáng ban đầu thành các tia đơn sắc khác nhau ứng với mẫu chất cần đo, nhằm định lượng mẫu chất trong dung