HIỆU CHUẨN THỜI GIAN - TẦN SỐ

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn nhằm kiểm tra chất lượng của các thiết bị đo lường và kiểm soát thời gian.

ĐỒNG HỒ BẤM GIÂY

Được thiết kế để đo khoảng thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu ở một thời điểm cụ thể cho đến khi ngừng.

MÁY ĐO TỐC ĐỘ VÒNG QUAY

Là một thiết bị được sử dụng để đo tốc độ quay của một vật thể. Thiết bị này cho biết số vòng quay mỗi phút (RPM) được thực hiện bởi đối tượng quay

MÁY PHÁT TẦN SỐ

Là bộ nguồn tạo ra tín hiệu chuẩn tần số dùng trong thử nghiệm và đo lường. 

MÁY ĐẾM TẦN SỐ

Là thiết bị chuyên dụng để kiểm tra và đo tần số trong một khoảng thời gian nhất định. Máy dùng để đo tần số tín hiệu của máy phát (hoặc bộ phận) tạo ra tần số. Thiết bị sẽ tích lũy và tính toán tần số xảy ra của một dữ kiện trong một đơn vị thời gian (thường là giây), sau đó hiển thị kết quả lên màn hình LED hoặc màn hình LCD. 

MÁY PHÂN TÍCH PHỔ THỜI GIAN

Là loại thiết bị giúp người dùng quan sát được các tín hiệu được hiển thị theo miền tần số. Các tín hiệu này bao gồm: tần số, chu kỳ, công suất, dải biên,… Đây là loại máy cho phép bạn quan sát được những tín hiệu phức tạp thông qua các dạng sóng đã được tách riêng biệt. 

DAO ĐỘNG KẾ

Loại thiết bị hiển thị biểu đồ của biên độ, tần số, độ méo,… trong một đơn vị thời gian.