Tech Boss hiện cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

• Đồng hồ đo vạn năng.
• Máy đo điện áp.
• Máy đo điện 1 chiều.
• Đồng hồ đo điện
• Đo điện trở.
• Áp kế.
• Máy đo điện áp.
• Máy kiểm tra kết nối đất.
• Kiểm tra điện áp.
• Ampe kiềm.
• DC Power Supply.
• Decade Resistance.
• Hộp kháng điện trở.
• Máy xung điện.
• Máy phát điện.
• Đồng hồ đo điện tử.
• Biến áp.
• Máy kiểm tra âm thanh.
• Máy kiểm tra điện tử.
• Máy kiểm tra điện trở.

• Thiết bị đo tĩnh điện.

• Gauss meter.