Tech Boss hiện cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

• Nhiệt kế cảm biến.
• Nhiệt kế đo độ ẩm.
• Nhiệt kế điện tử.
• Máy ghi nhiệt độ.
• Máy đo nhiệt độ đầu mỏ hàn.
• Máy sấy.
• Máy phun muối.
• Bộ điều khiển nhiệt độ.
• Tủ ấm CO2.
• Súng bắn nhiệt độ.