Thước cặp điện tử INSIZE 1108

Liên hệ

Thước cặp điện tử INSIZE 1108
Range: 0-150/200/250/300 mm
Resolution: 0.01mm/0.0005″

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Mô Tả Sản Phẩm
• Resolution: 0.01mm/0.0005”
• Automatic power off, move the digital unit to turn on power
• Battery CR2032.
• Data output.
• Meet DIN862
• Made of stainless steel
• Buttons: on/off, zero, inch/mm
• Optional accessory: data output cable (Code 7315-, 7302-, 7305-)

Thông Số Kỹ Thuật