Thước đo độ cao điện tử INSIZE 1150-2000

Liên hệ

Danh mục:

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!

Dải đo : 0-2000mm
Độ phân giải :0.01mm
Cấp chính xác : ± 0.15mm