Tech Boss hiện cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

. Áp kế lò xo và  hiện số

. Thiết bị chuyển đổi áp suất

. Nồi hấp tiệt trùng