Hiệu chuẩn thiết bị điện

16/04/2024

Tech Boss hiện cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

 • Đồng hồ đo vạn năng.
 • Máy đo điện áp.
 • Máy đo điện 1 chiều.
 • Đồng hồ đo điện
 • Đo điện trở.
 • Áp kế.
 • Máy đo điện áp.
 • Máy kiểm tra kết nối đất.
 • Kiểm tra điện áp.
 • Ampe kiềm.
 • DC Power Supply.
 • Decade Resistance.
 • Hộp kháng điện trở.
 • Máy xung điện.
 • Máy phát điện.
 • Đồng hồ đo điện tử.
 • Biến áp.
 • Máy kiểm tra âm thanh.
 • Máy kiểm tra điện tử.
 • Máy kiểm tra điện trở.
 • Thiết bị đo tĩnh điện.
 • Gauss meter.
0988409 962
0988409 962