Bàn máp rà chuẩn (800x500x100)

Liên hệ

Thông tin khuyến mãi

Sản phẩm tạm thời chưa có khuyến mãi!
  • Kích thước (LxWxH): 800x500x100mm
  • Trọng lượng : 120 Kg
  • Cấp chính xác : 0.0039mm
  • Không bao gồm chân đế.

Catalog