Đội ngũ nhân viên thành thạo, được đào tạo và tập huấn ở trong nước và nước ngoài cùng với kinh nghiệm vận hành và sửa chữa các thiết bị phân tích từ đơn giản đến phức tạp.

  • Nhận bảo trì, sửa chữa các thiết bị khoa học phân tích trong lĩnh vực hóa sinh như: sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, sắc ký ghép khối phổ, máy so màu , AAS, ICP, các máy đo nguyên tố cồ điển như: C,H,N,S , máy trích béo
  • casinos online com bonus
  • Nhận gia công cơ khí cho thiết bị phòng thí nghiệm, dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
  • Nhận hiệu chuẩn cân, buồng nhiệt, thiết bị phân tích…

Năng lực hiệu chuẩn – Phòng hiệu chuẩn

Bảng giá hiệu chuẩn

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Năng lực sửa chữa

Nhận báo giá

Sửa chữa thiết bị đo lường – hiệu chuẩn

Nhận báo giá

Sửa chữa thết bị phân tích

Nhận báo giá

Nhận tư vấn báo giá hiệu chuẩn tốt nhất.
Gặp chuyên gia của TECH BOSS