Tech Boss hiện cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

              • Máy hiện sóng.

              • Phân tích băng tần.

              • Phân tích tần số.

              • Phân tích Logic.

              • Kiểm tra tần số dao động thấp.

              • Máy đo tần số.